ทรงสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยม - มีดันยกทรง ตัดมุม 1 ด้าน เจาะรู

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : 34,36

สามเหลี่ยม - มีดันยกทรง ตัดมุม 1 ด้าน

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : 34,36

สามเหลี่ยม - มีดันยกทรง รูปหัวใจ

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : Free size

สามเหลี่ยม TC26

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : 1,2,3,4,5,6

สามเหลี่ยม ปกติ

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : 32,34,36,38,40,42

สามเหลี่ยมไม่หุ้มผ้า

สี : -
ขนาด : 32,34,36,38,40,42

สามเหลี่ยม ทรงมุมแหลม

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : 34,36

สามเหลี่ยม ขอบกลม

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : M,L

สามเหลี่ยม ทรงรี - มีดันยกทรง

สี : ขาว,ดำ,ครีม,อื่นๆ
ขนาด : Free size